Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

silentlybitch
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
silentlybitch
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viasarazation sarazation
silentlybitch
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasarazation sarazation
silentlybitch
Szkoda, że jedni mogą sobie spać codziennie z kimś, a inni zawsze sami.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
silentlybitch
 nagabywać «natarczywie poprosić o coś lub zatrzymać kogoś niespodziewanie dla zapytania o coś lub nawiązania rozmowy»
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

November 06 2018

silentlybitch
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag viaover-land over-land
silentlybitch
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaover-land over-land
silentlybitch
5326 f641 500

November 02 2018

silentlybitch
Zdecydowanie nie potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci. Nie wymagam od Niej tego, nie wymagam nawet tego, żeby zrobiła dla mnie cokolwiek wyjątkowego, niech nie próbuje mnie niańczyć czy udomowić. Chcę kogoś, kto mnie dogoni i pobiegnie razem ze mną, kto będzie tak samo głodny wszystkiego w życiu jak ja, kogoś, kto będzie głodny nas. Kto rozpisze ze mną nowe zasady gry według naszych wartości. Kogoś, kto mnie czasami najnormalniej w świecie pierdolnie w pysk, kiedy będęchciał zwątpić w nas, czy w cel, o który walczymy. Musi mieć pasję, którą będzie realizowała kiedy ja będę pisał, i tak musi wiedzieć, że wtedy zdecydowanie nie ma mnie dla nikogo, co nie znaczy wcale, że nie jestem blisko Niej, to inny rodzaj współistnienia po prostu. Wystarczy, że będzie szelestem swoich stóp na podłodze, o poranku, wyznaczała rytm mojego życia, nie więcej i nie mniej.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
silentlybitch
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
silentlybitch
2427 9d7a
Reposted fromonlyman onlyman viapozakontrola pozakontrola
silentlybitch
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapozakontrola pozakontrola
silentlybitch
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola
silentlybitch
5683 e42f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
silentlybitch
3114 5df5
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
silentlybitch
0413 e656 500
silentlybitch
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
silentlybitch
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz vianiskowo niskowo
silentlybitch
7288 05af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl