Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

silentlybitch
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viavstane vstane
silentlybitch
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavstane vstane
silentlybitch
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viavstane vstane
silentlybitch
silentlybitch
3275 e9b4
Reposted fromkatt katt viavstane vstane
silentlybitch
Reposted fromRynn Rynn viavstane vstane
silentlybitch
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viavstane vstane
silentlybitch
Na pierwszej randce spytałam, co we mnie widzi. Odpowiedział: "Swoją przyszłość".
— Jodi Picoult - "To, co zostało"
Reposted fromfindmyway findmyway viavstane vstane
silentlybitch
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viavstane vstane
6286 db0c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
silentlybitch
6075 a84c 500
Reposted fromcocomove cocomove viaszydera szydera
silentlybitch
7548 8f0c 500
Reposted fromsoay soay viaszydera szydera
silentlybitch
0460 684b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
silentlybitch
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaszydera szydera
silentlybitch
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3455 391d
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
silentlybitch
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viaszydera szydera
silentlybitch
 Widzisz nasze pierwsze 
spotkanie 
wpatrujemy się w śmierć 
akceptujemy ją
jesteśmy jak para w tym świecie 
zawieszeni w ciszy 
słyszę twój głos 
nie chciałem cię pokochać
ale to silniejsze niż śmierć 
Reposted fromorientalnazupa orientalnazupa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl