Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

silentlybitch
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
silentlybitch
0455 f026
Reposted fromwebomatic webomatic viaszydera szydera
silentlybitch
6141 6899 500
"Ości" 20
silentlybitch
silentlybitch
0978 79d4
Kraków.
silentlybitch
9957 92e9
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
silentlybitch
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaszydera szydera
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
silentlybitch
silentlybitch

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
silentlybitch
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaszydera szydera
silentlybitch
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
silentlybitch
4223 184c
Reposted fromexistential existential viaszydera szydera
silentlybitch
9197 4731 500
Reposted fromfascinated fascinated viaszydera szydera
silentlybitch
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
silentlybitch
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viaszydera szydera
silentlybitch
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaszydera szydera
silentlybitch
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
silentlybitch
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viaszydera szydera
silentlybitch
3652 d372 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl